מאת
בשיעור זה הרב ממשיך את העיסוק בשיטת הערוך ביחס לדין פסיק רישיה דלא ניחא ליה בשבת ובכל התורה כולה, ובגישות הראשונים השונות בנידון זה.

מאת
נעסוק בדמותו של רבי חייא, אשר זכה לשבחים רבים על מאמציו הכבירים להנחלת התורה בעם ישראל.
מאת
מה עומד מאחורי סיפור פגישתם ופרדתם הטרגית של רבי יוחנן וריש לקיש?
מאת
`איסי בן יהודה אומר: 'אין רואה שבועת ה' תהיה בין שניהם' – הא יש רואה, יביא ראיה ויפטר`. מדוע שולל איסי בן יהודה מן השומר את האפשרות להיפטר בשבועה במקום שיש עדים?

עמודים