אברהם הוליד את יצחק

  • הרב יהודה עמיטל

"אברהם הוליד את יצחק" / הרב יהודה עמיטל [1]

פרשת תולדות

"'אברהם הוליד את יצחק' - לפי שהיו ליצני הדור אומרים: מאבימלך נתעברה שרה ... צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם ..." (רש"י, בראשית כ"ה, יט).

השאלה המתעוררת למקרא דברים אלו היא האם חייב הקב"ה לעשות מעשה מיוחד מחמת ליצני הדור? האם בגלל אותם ליצנים יש צורך להוסיף פסוק בתורה?

העקרות הינה תופעה שהופיעה אצל האבות כולם - באברהם, ביצחק ואף ביעקב לגבי רחל. כנגד עקרות גשמית זו קיימת גם עקרות רוחנית. אברהם אבינו לימד את העמים ואת כל סביבותיו אמונה בבורא עולם. אמונה טהורה וזכה מכל סיגי הגשמה, ותבע אידאלים של דרך צדקה ומשפט מעל ומעבר לכל מושגי הגויים ואמונתם. הם טענו כנגדו, שאמנם אמת היא אמונתו, אך גבוהה מידי, טהורה מידי, וספק אם תהיה אפשרות להעמיד צאצאים שילכו בה, שימשיכו עם אותה אמונה זכה. האנושות, לשיטתם, אינה מסוגלת לכך, ומוטב לה שתאחז בעבודה זרה, מחוסר יכולתה להאמין באמונת אברהם. זוהי, למעשה, העקרות הרוחנית - חוסר היכולת ליצור עם מאמין בטהרה ובאמת. מלחמה היתה לאברהם ולבניו להוכיח שאכן יש המשך במציאות, ישנם בנים וישנו עם המסוגל להמשיך וללכת בדרך האמת.

אברהם גילה את מידת החסד, ההשפעה והקריאה בשם ה' בפני כל. יצחק גילה מידת היראה, הצימצום והשתיקה בעבודת ה'. אף אם אברהם אינו עקר עוד מבחינה פיזית, האם מבחינה רוחנית ניתן לומר שיש לו ממשיך באמונתו, או שמא סטה בנו מן הדרך ויצר לו דרך חדשה, מקורית. הרי אין הוא כאברהם, משפיע, אלא מצטמצם ומסתגר. יש מקום אולי אכן לומר - מאבימלך נתעברה שרה ולא מאברהם. משום כך צר הקב"ה קלסתר פניו כשל אברהם, להודיע שאמונת יצחק כאמונת אברהם, והוא אכן ממשיך בדרכי אביו. אין כאן יצירת דרך חדשה, אלא חידוש גוון ומסלול נוסף באותה הדרך. יצחק אכן חופר בארות מחדש, אך אלו אותם בארות שחפר אברהם אביו, והוא קורא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו.

"אברהם הוליד את יצחק" - ללמדך שיש המשך, וישנו עם ההולך בדרכיו הרוממות של אברהם, להודיעך שיצחק אכן בנו של אברהם הוא, הממשיך בדרך אביו עם חידושיו וגווניו.

 

[1] סיכום שיחה ע"ש פרשת תולדות תשל"ב. סיכם הרב אליהו בלומנצוויג.