SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

 

בית המדרש הוירטואלי ע"ש ישראל קושיצקי הוא בית מדרש הפותח את שעריו לכל אדם המעוניין להקדיש מעתותיו ללימוד מעמיק בכל מקצועות הקודש: תנ"ך, גמרא, הלכה ומחשבה. בקהילת המנויים ניתן למצוא עשרות אלפי אנשים מרקעים שונים, גברים ונשים, בארץ ובתפוצות, השותפים יחד בלימוד באמצעות השיעורים שבאתר.

בית מדרש חלוצי זה הוקם בשנת 1994 ע"י הרב עזרא ביק והרב ראובן ציגלר, כפרויקט להפצת תורה בכל רחבי העולם באמצעות רשת האינטרנט שאז התחדש. בזכות תרומתם הנדיבה של בני משפחת קושיצקי התרחבה פעילות בית המדרש בצורה משמעותית שנים ספורות לאחר מכן. כיום, מפרסם בית המדרש מדי שנה כ-1000 שיעורים כתובים בעברית ובאנגלית ועוד כ-500 שיעורים מוקלטים. כל השיעורים נשלחים למנויים ללא תשלום ומפורסמים בארכיון בית המדרש, וחלק מסדרות השיעורים אף נערכו ואוגדו לספרים שיצאו לאור בהוצאות מכובדות.

מלמדים בבית המדרש הוירטואלי ראשי ישיבת הר עציון ורבניה, וכן מרצים ומרצות במכללת הרצוג להכשרת מורים שליד הישיבה. בראש בית המדרש הוירטואלי עומד הרב עזרא ביק, ומשרד בית המדרש מנוהל ע"י דבורה ברקוביץ.

מדי שבוע מעלים מורי בית המדרש הוירטואלי שיעורים שונים במקצועות הקודש. רוב השיעורים בבית המדרש הוירטואלי הם שיעורים כתובים, וחלקם שיעורים מוקלטים. בתהליך הרישום לאתר, כל מנוי בוחר את נושאי השיעורים שברצונו לקבל, והם נשלחים לתיבת המייל שלו מדי שבוע.

בארכיון האתר תוכלו למצוא עשרות-אלפי שיעורים בעברית ובאנגלית שהועברו בבית המדרש הוירטואלי, אלפי הקלטות של שיעורים שהועברו בבית המדרש של ישיבת הר עציון שבאלון שבות, ועוד מאות פרסומים שונים של הישיבה: עלונים, ספרים ועוד. מטרת בית המדרש הוירטואלי מימי היווסדו היא לספק שיעורים איכותיים ומעמיקים לכל הצמא לדבר ה'.

יבואו על הברכה

·   משפחת קושיצקי, ממייסדי בית המדרש, אשר תמיכתם הנדיבה והמתמשכת מאפשרת לעשרות-אלפי מנויי בית המדרש לקבוע עתים בתורה ולהתגדל בה.

·   תלמידי בית המדרש הוירטואלי וידידיו, אשר נדבם לבם לתמוך בפעילות השוטפת הענפה של בית המדרש הוירטואלי.

הקב"ה ישלם שכרם וישלח ברכה בכל מעשי ידיהם.  

 

קרדיט צילום

מספר התצלומים היפים של נופים ויודאיקה באתר VBM הוא פרי יצירתם של צלם יהושע הלוי.