איך זה מרגיש שאין לנו מקדש

  • הרב יצחק לוי

download