אכילת סוכריה והולכי דרכים

  • הרב יוסף צבי רימון

download