במקום שאין? הרהורים על עשיית משפט בימינו, חזון ומציאות

  • הרב אהרן ליכטנשטיין

download