בעיית הרע ג' - שיטת הרמב"ן: אין ייסורין בלא חטא

  • הרב עזרא ביק

download