ברכת שהחיינו וברכת הנהנין - מי קודם?

  • הרב יוסף צבי רימון

download