SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

בשל הנחיות הממשלה

  • רבני ותלמידי הישיבה

בשל הנחיות הממשלה, תלמידי הישיבה יתפזרו לצערנו לבתיהם מחר בבוקר.

דברי ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין לתלמידי הישיבה:

חלק מהאנשים כאן זוכרים את שיחת "הראש והלב" שהעברתי, בשלג לפני כמה שנים, בה הראש אמר שצריך לשחרר את התלמידים הביתה והלב אמר שצריך להישאר. עכשיו זוהי עת צרה שבה הראש והלב מסכימים: צריך להתפזר.

אך הלב כואב את ההחלטה, הלב רוצה להביע את כאבו. כינסנו אתכם כאן בבית המדרש רק כדי להגיד שלום כמו שצריך.
צאתכם לשלום, הרבו בתפילות ובלימוד תורה.

דברי ראש הישיבה הרב יעקב מדן:

ימים אלו דומים ל40 הימים שמשה התחנן לפני הקב"ה, מי"ח בתמוז ועד כ"ט באב.
ישיבת הר עציון הוקמה לפני 52 שנה ונסגרה רק פעמיים: במלחמת יום הכיפורים סגירה חלקית והערב בפעם השנייה. זה יום לא פשוט לכולנו.

כולנו כואבים, אך עלינו לזכור כי מוטלות עלינו עכשיו ארבע מטלות:

הראשונה, להתחזק בתפילה, להוסיף אבינו מלכנו, ואף ברכת זכרונות מתפילת ראש השנה (בלי שם ומלכות).

השניה, לעשות הכל על מנת להגיע לממשלת אחדות.

השלישית, לעזור לעם ישראל בכל דרך שהיא. למצוא את הזקנים הבודדים שצריכים את עזרתנו, את ההורים שצריכים לטפל בילדיהם ומטפסים על הקירות.

והרביעית, לימוד תורה: להמשיך ולהתמיד, זה השיח שלנו עם הקב"ה. הוא אומר לנו משהו עכשיו ואנו צריכים להגיב לו על ידי התמדה בלימוד. זה לא בין הזמנים ולא עת טיולים.

ה' ישמור צאתכם ובואכם.