דברים שרואים משם

  • הרב עמיחי שהם

דברים שרואים משם

לאחר מות עבדון לא קם לישראל שופט ומנהיג, והעם הידרדר שוב לעבודה זרה. הפעם ההידרדרות קשה במיוחד - עמ"י עובד במקביל שבעה אלילים שונים! העונש הוא בהתאם: ישראל משתעבדים באופן קשה ביד פלישתים וביד עמון [ייתכן שישראל שועבדו במקביל ע"י עמון ופלישתים, ונושעו במקביל ע"י יפתח ושמשון, אך אכמ"ל], "וירֹעצו וירוצצו את בני ישראל" (י', ח).

סיפור יפתח מתחיל בתיאור המודל של הספר: בעקבות השעבוד, ישראל זועקים לה' בבקשת ישועה. אך במקום הישועה הצפויה, ה' עונה להם: "לכו וזעקו אל האלוהים אשר בחרתם בם, המה יושיעו לכם בעת צרתכם" (י', יד). ישראל חוזרים בתשובה ומסירים את אלוהי הנכר מקרבם, ותגובת ה' היא: "ותקצר נפשו בעמל ישראל".

צבא עמון נערך למתקפה נגד אנשי הגלעד, ולישראל אין מצביא שיפקד על הכוחות. בצר להם פונים זקני גלעד ליפתח - בן אשה זונה שגורש בידי אחיו מנחלת אביו, וחי בארץ טוב עם חבורת אנשים ריקים. לאחר מו"מ מסכימים הצדדים שאם יפתח יוביל את ישראל לנצחון, ימונה לראש לכל יושבי גלעד.

תחילה, יפתח פונה למלך עמון בדברי שלום ומנסה לשכנע אותו בצדקת עם ישראל. מלך עמון אינו עונה ליפתח, והקרב מתחיל: "ותהי על יפתח רוח ה'... ויעבור יפתח אל בני עמון להילחם בם ויתנם ה' בידו... ויכם... מכה גדולה מאוד, ויכנעו בני עמון מפני בני ישראל" (י"א, כט-לא).

במבט ראשון נראה יפתח כאחד השופטים הטובים. למרות נתוני הפתיחה הגרועים - הוא בן אישה זונה שגורש מנחלת אביו וליקט סביבו אנשים ריקים - הוא מתגלה בשעת צרה כמנהיג גדול: הוא בעל תבונה ואורך רוח, ברורה לו צדקת הדרך, הוא בעל כושר שכנוע (במו"מ עם זקני גלעד), נואם בחסד (במו"מ עם מלך עמון), מצביא גדול ומנצח, ואת הכל חורז שם ה' השגור בפיו (הן בנאומו למלך עמון והן בנדר שנדר עם תום המלחמה). בניהול המו"מ עם עמון, זוכה יפתח בכמה נקודות נוספות: הוא הולך בדרכו של משה ומנסה להימנע ממלחמה, ומנאומו עולה אמונה עמוקה בה' כמוביל תהליך היסטורי. בעקבות כל זאת, הכתוב מעיד "ותהי על יפתח רוח ה'" (י"א, כט).

לאחר הניצחון הגדול על עמון, נמצא יפתח בנקודת שיא: הוא לא רק מצביא מוערך, אלא בעקבות ההסכם עם זקני גלעד הוא הופך למנהיג עבר הירדן המזרחי. די בקלות אנו מזדהים עם אותו אדם שקופח ע"י החברה הקרובה אליו, אך לא נשבר והצליח לבנות את עצמו מאפס. אדם שבשעת צרה מוכן לוותר על חשבונות קודמים ולהתגייס להצלת אלו שפגעו בו, ומעל הכל - נושא את שם ה' בפיו וחדור אמונה בהשגחת ה'. לא נותר לנו אלא להמתין להמשך הסיפור, כדי לראות עד כמה הציפיות שתלינו ביפתח אכן יתגשמו... [המשך יבוא]