דין השוכח "יעלה ויבוא" ביו"ט, בתפילה וברכת המזון

  • הרב ברוך גיגי

download