דין תורה האמנם? האם וכיצד מיושם "חושן משפט" בבתי הדין 

  • הרב שלמה לוי
  • הרב דוד בס, הרב שלמה לוי, הרב ברוך גיגי
 

download