דמויות, מקומות ואווירה

  • הרב עמיחי שהם

דמויות, מקומות ואווירה

פתיחת ספר שופטים נראית שייכת יותר לספר יהושע - סיכום פעולות הכיבוש והנחלה של השבטים. מהו תפקידו של הפרק הראשון של הספר?

ישראל רוזנסון מסביר כי הפרק הראשון מטרים ברמיזה אירועים חשובים שנפגוש במהלך הספר - מעין פתיח של סרט, המפגיש אותנו עם דמויות המפתח ועם זירות ההתרחשות של הסרט. ונפרט:

א. בפתיח אנו נפגשים עם עתניאל בן קנז, שיפתח את סיפורי השופטים כשופט הראשון.

ב. במסגרת תיאורי כיבושי יהודה אנו מגיעים עד עזה ואשקלון - מקומות שנפגוש בהמשך בסיפורי שמשון.

ג. שבט יוסף כובש את בית אל - מקום מרכזי, אותו נפגוש בתחילת פרק ב' במעמד הבוכים. גם דבורה הנביאה יושבת באיזור (ב"תומר דבורה בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים" - ד', ה), ולשם עלו בני ישראל בסיפור פילגש בגבעה, כדי להתפלל אל ה' ולשאול אם להוסיף להילחם בבנימין (כ', כד-כט).

ד. שבט דן לא מצליח לנחול את עמק איילון, ולקראת סוף הספר (י"ח, א) נגלה כי שבט דן נדד עד הצפון בחיפוש אחר נחלה בטוחה.

ה. יששכר, שאינו מופיע בפתיחה, כמעט ולא מופיע גם בהמשך הספר.

ו. בני הקיני חותן משה השתלבו עם בני ישראל ונחלו נחלה ליד ערד. את יעל אשת הקיני נפגוש בהמשך בסיפור דבורה וברק.

מעמד הבוכים

בתחילת פרק ב' מתואר מעמד הבוכים: מלאך ה' עולה מן הגלגל אל מקום המכונה "הבוכים", ומוכיח את העם על כריתת הברית עם יושבי הארץ ועל השארת העבודה הזרה בארץ. המלאך מבטיח כי העמים היושבים בארץ יהיו לישראל למוקש, ועם ישראל בתגובה נושאים קולם בבכי.

תיאור האירוע חסר זמן ומקום, אולי כדי לחזק את התחושה הכללית של הספר, שאין בו מנהיג ומקום מרכזיים. הפרשנים זיהו את "בוכים" כבית אל, וכך מופיע גם בתרגום השבעים.

סיפור הבוכים מקביל לתיאור הופעת המלאך ליהושע בתחילת ספר יהושע (פרק ה'). בשני המקרים הופעת המלאך קשורה לאיזור הגלגל, ובשניהם סיפור הופעת המלאך פותח את אירועי הספר. אך דווקא הדמיון הרב בין שני הסיפורים מדגיש את הפער ביניהם: בספר יהושע המלאך הוא שר צבא ה', המופיע עם חרב שלופה (הרומזת לכיבוש הארץ) ונגלה למנהיג העם - ליהושע. לעומתו, המלאך בפרקנו נושא בשורה הפוכה: העמים יושבי הארץ יהיו למוקש להמשך ההתיישבות בארץ, ועם ישראל לא יצליח להורישם. המלאך נגלה לעיני כל העם, כי אין מנהיג אחד משמעותי המחליף את יהושע, שיוכל לשמש כתובת למלאכי ה'.

עתה, לאחר שהוצגו בפנינו הדמויות הפועלות וזירות ההתרחשות השונות, ומתוך כך נכנסו לאווירת הייאוש של הספר, נוכל לפנות לחלק הארי של הספר - לתיאור עלילות השופטים.