דרכי הנהגת הקהילה כגורם פסיקתי

  • הרב ברוך גיגי

download