האדם ככפוף לוקי הטבע

  • הרב עמיחי גורדין

download