האם המחלוקת בין השמאל והימין התחילה בפרשתנו - פרשת שכם ודינה

  • הרב זאב וייטמן

download