האם מותר לאכול פטרוזיליה?

  • הרב אביעד ברטוב

האם מותר לאכול פטרוזיליה?

ירקות עליים, בעיקר בתקופת הקיץ, נגועים בתולעים וברמשים לרוב. בעבר, כאשר כמעט שלא היו מרססים את השדות, הזחלים הגדולים היו אוכלים את התולעים הקטנות, ואם רק היינו מסירים את הזחלים הללו מן הירקות - היה מותר לאכול אותם. כיום מרבים לרסס, הזחלים הגדולים נעלמו, אך דווקא התולעים הקטנות התרבו והריסוס אינו מצליח לבערן.

בספר "תורת הבית" לרשב"א מובא שכל פרי שנמצאו בו שלוש תולעים - נחשב למוחזק בתולעים, ואסור לאוכלו עד שיתברר לנו באופן מוחלט שכל התולעים הוסרו ממנו. הש"ך מוסיף על כך שאם נגלה שלפרי מסוים יש מגמה להתליע, הרי שהוא נחשב למוחזק בתולעים, ויש לבודקו היטב לפני אכילתו. שיעור כמותי להלכה זו מצאנו בשו"ת "שבות יעקב": כל סוג של פרי או של ירק ש-10% ממנו נגוע בתולעים, נחשב למוחזק בתולעים.

הפטרוזיליה, כמובן, נחשבת למוחזקת בתולעים (פרט לפטרוזיליות המשווקות ע"י חברות המגדלות ירקות עליים ללא תולעים), ולכן אין לאוכלה ללא בדיקה. אם אי אפשר לנקות את הפטרוזיליה ורוצים להשתמש בה כתבלין בלבד, ניתן לבשל אותה בתוך שקית בד. לדעת הט"ז ואחרונים נוספים, טעם תולעים נחשב לטעם פגום, שאינו אוסר את המאכל, ולכן מרק שבושלה בו פטרוזיליה עם תולעים בתוך שקית בד - אינו נאסר.

בדיעבד, תבשיל שבישלו בו פטרוזיליה המוחזקת בתולעים - מותר לאוכלו, כיוון שהבישול מפרק את התולעים, והספק הוא ספק איסור ברייה, שיש להקל בו.

בספרי הדרכה לכשרות המזון מובאת דרך לניקוי הפטרוזיליה: יש לשטוף אותה במי סבון המפרידים בין התולעים לבין העלה, ולאחר מכן יש לשטוף את העלים היטב במים זורמים ולקצצם בבלנדר. דרך נוספת שמצאנו לניקוי הפטרוזיליה היא הקפאתה למשך 48 שעות רצופות.