האם מותר לשתות וויסקי ללא הכשר?

  • הרב אביעד ברטוב

האם מותר לשתות וויסקי ללא הכשר?

מנהג העולם לשתות משקאות חריפים גם אם אין עליהם השגחה. וויסקי, בירה, וודקה וכו' הם משקאות שאינם עשויים מענבים, ולכן אין בהם חשש של יין נסך. אמנם, חשוב לדעת כי לעיתים עלולים להתערב בוויסקי מוצרים שאינם כשרים.

ראשית, לעיתים מעורב בוויסקי יין נסך. במשקאות המבוססים על אלכוהול נייטרלי - כגון וויסקי, ג'ין, וודקה, אפריטיבים וליקרים - יש אלכוהול המופק ממקור צמחי, ולא ניתן לגלות את מקורו. ייתכן בהחלט שהאלכוהול זוקק מענבים, והוא אסור משום יין נסך.

פרט לכך, הרב משה פיינשטיין, בשו"ת "אגרות משה", דן בעירוב יין נסך בתוך הוויסקי, כדי לתת בו מעט טעם של יין. שניים מגדולי האחרונים - הש"ך והט"ז - נחלקו האם יין נסך מתבטל ב-1/6 (כמו תערובת משקים) או ב-1/60 (כמו תערובת אוכלין). הרב פיינשטיין סבור שבמשקאות חריפים ניתן להקל, שכן החריפות מקשה על נתינת הטעם, ולכן למעשה אין לחשוש לכך, שכן כמות היין המעורב בוויסקי ודאי אינה גדולה משישית. אמנם, הרב פיינשטיין עצמו מביא שבספר "מטה יהונתן" חלק על כך, ופסק להחמיר בכל מקרה שבו היין מטעים ומשבח את המשקה. במקרה שלנו אין ודאות שאכן עירבו יין נסך בוויסקי, וספק זה מהווה סיבה נוספת להקל כדברי הרב פיינשטיין ("וכיוון שהוא איסור דרבנן, תלינן לקולא").

בעיית כשרות נוספת בוויסקי נוגעת לאופן ייצורו: החביות שבהן נוהגים ליישן את הוויסקי מיובאות מספרד לסקוטלנד, ומשמשות קודם לכן כחביות ליישון יין. ייתכן שהחביות סופגות טעם של יין נסך, ופולטות טעם זה מאוחר יותר לתוך הוויסקי. אמנם, ה"מנחת יצחק" הורה להקל בחשש זה, שכן שהיית היין בחביות אינה נותנת בהן טעם.

למעשה, הרב פיינשטיין פוסק שלמרות שניתן להקל ולשתות גם 'וויסקי בלענדעד', שיש בו חשש עירוב של יין נסך, בעל נפש יחמיר וישתה רק 'וויסקי סינגל', שאין בו חשש כזה. לענ"ד, ראוי לכל בן תורה לעיין היטב בבקבוק הוויסקי שלפניו, שכן לפעמים החברות מתהדרות בטעם היין שבוויסקי שלהם. כך, לדוגמא, בוויסקי מסוג macallan נאמר: "Nose - sherry; Palate - sherryish", כראיה לטעמו המשובח של הוויסקי...