האם ספירת העומר היא מדאורייתא או מדרבנן?

  • הרב יוסף צבי רימון

download