ההוכחה הטליאולוגית - התכליתית יתרונותיה וחסרונותיה.

  • הרב עזרא ביק

download