ההתמודדות עם אתגרי התקופה

  • הרב איתיאל גולד

ההתמודדות עם אתגרי התקופה

"בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו" - אמרה זו, שבמקורה נאמרה על האיום הפיזי שעם ישראל מצוי בו בכל דור, יכולה להיאמר גם על האיום הרוחני כנגד תורת ישראל. בכל דור, אמונות והשקפות שונות מאיימות על אמונתה של היהדות ויש צורך להתמודד עמן.

תמיד קיימות שתי דרכים של התמודדות כנגד אמונות שונות המנסרות בחלל העולם: הדרך האחת היא לשלב את ההשקפות האלו עם האמונה היהודית ובכך לצמצם את האיום; הדרך השנייה היא לדחות מכל וכל את ההשקפה המאיימת. כמובן שדרך השלילה המוחלטת קשה יותר - קשה לקום ולומר שאין שום תוקף להנחות מסוימות שדור שלם מחזיק בהן.

ניתן לראות כיצד גדולי ישראל בתקופת הביניים צעדו בכל אחת מן הדרכים, בהתמודדות כנגד הפילוסופיה. באותם הזמנים הפילוסופיה היוונית נחשבה לאמת מוחלטת שאינה ניתנת לערעור. עקרונות היסוד של הפילוסופיה נראו כסותרים את עיקרי האמונה היהודית - לדעת הפילוסופים אין לאל שום קשר עם העולם וממילא לא הייתה בריאה, אין ניסים ואין נבואה.

לא פשוט היה באותם ימים לבוא ולדחות את הפילוסופיה. ניתן להשוות זאת בימינו למצב בו עובדת כוח המשיכה הייתה סותרת את האמונה - האם היינו יכולים לבוא ולומר בקלות שכוח המשיכה זה קשקוש?

לכן, הוגי דעות דגולים כרס"ג וכרמב"ם יצרו שילוב של היהדות עם הפילוסופיה. בדרכים שונות, ניסו לבנות גשר המקשר בין העולמות.

לעומת הגישות הללו, שבהם הלכו רוב הוגי הדעות, עמד ריה"ל בתוקף וצעד בדרך השנייה. לאורך ספר הכוזרי כולו טוען ריה"ל כי הפילוסופיה לא מועילה לחיי האמונה וכי אין בה תועלת של ממש לקידום האדם מבחינה רוחנית. ריה"ל אינו רואה צורך להתגונן מפניה או להתאים את היהדות אליה, אלא מתייחס אליה בעליונות מתוך דבקות מוחלטת באמונה היהודית. זאת ועוד, במאמר החמישי, המוקדש להתמודדות ישירה עם הפילוסופיה, טוען ריה"ל כי לא רק שאין היא מועילה לחיים רוחניים, אלא אפשר להפריך אותה מיסודה ולהטיל ספק כמעט בכל הנחותיה אודות העולם (ה', יד).

כיום, לאחר שהפילוסופיה היוונית ירדה מעל במת המחשבה האנושית, ניתן להבין את העוצמה של ספר הכוזרי. ריה"ל הקדים את זמנו במאות שנים, בהטילו ספק בפילוסופיה, דבר שכיום ברור ומובן לכולם. בעוד שאת דברי הרמב"ם ורס"ג קשה לקבל בשלמות כיום, בעולם בו הפילוסופיה היוונית כבר לא רלוונטית, דברי ריה"ל שרירים וקיימים. כיוון שאין הוא נזקק לאמונות שרווחו באותו הדור כדי לבנות את משנתו האמונית, היא הפכה להיות נצחית ובלתי תלויה בדור. לכן ספר הכוזרי כל כך רלוונטי בכל מקום ובכל זמן.

ניתן ללמוד מדרכו של ריה"ל לקח חשוב לימינו - לא כדאי למהר ולאמץ השקפות שונות הקיימות בעולם ולשלב אותן בתוך היהדות. ייתכן שהערכים הללו ימצאו את מקומם בפח הזבל של ההיסטוריה מהר מאוד. אמונת ישראל היא דבר חזק ויציב יותר מכל האמונות הללו, והיא תישאר לעד.