הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה

  • הרב עזרא ביק

download