המשך ענין זהותו של הר המוריה ומהותו, בחירת הקרבן ומקום ההקרבה

  • הרב יצחק לוי

download