המשכן - בין הציווי לביצוע

  • הרב רמי ינאי

download