הצצה לימי עיון לתנ"ך של מכללת הרצוג תשע"ז

  • רבני ותלמידי הישיבה
למגוון שיעורים בוידיאו של ימי העיון לתנ"ך תשע"ז של מכללת הרצוג, עיינו כאן.