הקדמה למתודולוגיה תלמודית

  • הרב משה טרגין

הקדמה למתודולוגיה תלמודית

לפני תיאור מושא השיעורים, אני חש מחויב להעלות מספר הסתייגויות מהמונח "מתודיקה":

איני חושב שיש רק דרך אחת ללמוד תורה, כשם שאיני חושב שיש סגנון אחד עדיף על פני השאר. קביעה כזו שחצנית, טיפשית ומוטעית. לא יעלה על הדעת לזלזל, ח"ו, בתורתם של ה"פני יהושע" והמהרש"א רק מפני שסגנון הלימוד שלהם שונה משלנו. ללמוד תורה פירושו להעריך במלואן את האין-סופיות של התורה.

כהמשך להנחה זו, ישנו סגנון אחד שהפך לנפוץ במשך מאה השנים האחרונות, שאותו אימצו רוב הישיבות בזמננו, במידה זו או אחרת; זהו סגנון אנליטי שבצורתו המזוקקת מכונה "דרך בריסק".

סגנון אנליטי זה, המכיר בצורך החיוני לעמוד על עיקרון יסודי שממנו נובעים הפרטים ההלכתיים, ננקט במידה רבה ע"י הראשונים. אמנם, יש אופנים שונים לגישה זאת של למדנות, אך ניתן למצוא דמיון רב בשורשם. מטרת השיעורים היא להציג סוג זה של מתודיקה.

בנוסף לאמור לעיל, ישנה סכנה נוספת במונח "מתודיקה". משתמע ממנו, כי יש דרך אחת וטכניקה אחת לנתח את הגמ' ולהגיע למבנה המיוחל של הסוגיה. הנחה כזו, מוטעית גם היא. אופיו של התהליך האינטלקטואלי הוא שידע אובייקטיבי מושג בדרכים סובייקטיביות ואישיות. אני עשוי לנתח סוגיה מנקודת מוצא שונה לגמרי מזו שבה אתה תנתח את אותה סוגייה, ואף על פי כן נגיע למסקנות דומות. אין סדר או אסטרטגיה מסוימת בלימוד, ולאמץ דרך בלימוד פירושו להקשיח את היצירתיות האישית שכל כך חיונית על מנת לדעת תורה.

מהי אם כן מטרת השיעורים לאחר הסתייגויות אלו? למרות הנאמר לעיל ברור שישנן תבניות מסוימות החוזרות על עצמן במהלך הלימוד שלנו, שיכולות לעזור לנו מאד בלימוד אם ייבחנו ויבוררו בזהירות. למשל, מהן השיטות שהראשונים משתמשים בהן ככלל על מנת לפתור סתירות. על איזה בסיס יש להבין מחלוקת - כל מחלוקת שהיא? מהן הנפקא מינות המתאימות ביותר לבירור "חקירה"? קניית שיטות אלו, בנוסף לניסוחן וסיווגן, תעזור לנו מאד במהלך הלימוד היומיומי. כולנו חווים את תופעת "התפוח של ניוטון" כאשר במהלך הלימוד שלנו מרגישים את התחושה המוכרת: "כבר ראיתי תבנית כזו קודם!" לבירור והגדרת עקרונות אלו יוקדשו שיעורים אלה. לצורך משרה זו, כל שיעור יעסוק בסוגייה מסויימת בש"ס המדגימה עיקרון אחד או יותר מעקרונות אלו. השיעורים אינם אמורים להיות קשים - הם בנויים יותר לרוחב מאשר לעומק. אני אשמח לספק בירור נוסף בסוגייה לאלו שמעוניינים בכך. כמו כן, אין צורך להוסיף ששאלות והערות יתקבלו בברכה.

בברכת כל טוב, משה טרגין