הקדמה

  • הרב משה ליכטנשטיין
בית המדרש הוירטואלי

 

עיוני תפילה

הקדמה

במהלך השנה הקרובה, נבקש לעסוק מעל-גביה של במה חשובה זו, באופייה ותכניה של תפלת שחרית.

הלימוד יתבסס ברובו על שעורים קצרים שנתנו במהלך השנה שעברה בישיבת 'הר-עציון', מדי יום-ביומו לאחר תפלת שחרית.

המניע שהוביל לנתינת השעורים, הוא הרצון להבין טוב יותר את התפילה השגורה בפינו, יחד עם דבריהם של חז"ל בדבר חשיבותו של עיון התפילה (וראה למשל שבת קיח:, קכז.).

המתכונת היומית נבחרה מתוך הכרה בחשיבות ההתמדה, בעקבות דברי המדרש המובאים במהר"ל- שהיו שגורים בפיו של מו"ר הרב עמיטל זצ"ל, על הכלל הגדול שבתורה-

אֶת הַכֶּבֶשׂ אֶחָד תַּעֲשֶׂה בַבֹּקֶר וְאֵת הַכֶּבֶשׂ הַשֵּׁנִי תַּעֲשֶׂה בֵּין הָעַרְבָּיִם (במדבר פרק כח, ד)

נפתח את לימודנו בעיסוק בברכות התורה ובקרבנות, נמשיך ונלמד על מזמורי השבח וההודאה הנאמרים בפסוקי-דזמרה, לאחר מכן נעסוק בקריאת-שמע ובברכותיה, ולבסוף, במידה והזמן יאפשר לנו- נעסוק אי"ה גם בתפלת העמידה.

יחודו החשוב של המדיום בו נלמדים השעורים, הוא היותו נגיש ומתאים- לכל אחד בזמנו שלו. היות והשעורים נלמדים בצורה שכזו, תגובות, הערות, והצעות על החומר הנלמד (ובכלל) יתקבלו בברכה- כדי שנזכה להפוך את לימודנו, לבית-מדרש וירטואלי אמיתי.

נסיים בדברי המדרש הידועים, על פסוקי פרשיית 'ואהבת', ונשא תפלה להיות ראויים לקיומם-

לאהבה את ה' אלהיכם. שמא תאמר הריני למד תורה בשביל שאעשיר בשביל שאקרא רבי בשביל שאקבל שכר לעולם הבא תלמוד לומר לאהבה את ה' אלהיכם כל שאתם עושים לא תהו עושים אלא מאהבה (ספרי דברים עקב, מא)

הרב משה ליכטנשטיין