השוה הכתוב אשה לאיש לכל דינין שבתורה

  • הרב ברוך גיגי
... אין זה אפשרי שמצב לימוד התורה לנשים יוכל להמשיך כפי שהיה: ברור שכיום נשים צריכות ללמוד תורה... בנימה אישית, כמי שמלמד תורה לנשים כבר כשלשים שנה, נדמה לי שאכן ישנם הבדלים מסוימים, ושיש לנו מה לקבל מלימוד התורה הנשי:
 
'הקהל֙ את֙ העם֙ האנשים֙ והנשים֙ והטף':֙ אם֙ אנשים֙ באים֙ ללמוד,֙ נשים֙ באות֙ לשמוע...֙֙֙֙֙֙֙֙֙֙֙֙(בבלי֙ חגיגה֙ ג.)

בהכללה, נאמר כי לימוד התורה המקובל הוא של 'איש ההלכה'; ה'בריסקר': כל מטרתו היא חיפוש אחר יסודותיה הלמדניים של הסוגיה, ובמוצאו 'שני דינים', הוא עט עליהם כמוצא שלל רב. מנסיוני בלימוד תורה לנשים, אני רואה שעולות אצלן שאלות שאינן בולטות בבית המדרש הגברי, שאלות הנוגעות להיבטים הפסיכולוגיים של סיטואציות מסוימות וכיו"ב.
 
שיחה המלאה בקובץ המצורף.