וויכוח בין רבי יוחנן לריש לקיש

  • הרב יעקב מדן

download