ולא שמעו אל משה

  • הרב יהודה עמיטל

ולא שמעו אל משה[1] / הרב יהודה עמיטל

לפרשת וארא

הפרשה פותחת במסר משמעותי ביותר שהקב"ה מבקש למסור לעם ישראל ע"י משה -

"ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לא-להים...והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אתה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אתה לכם מורשה" (ו': ז'-ח').

על אף הדברים המרוממים הללו, המבשרים את הגאולה, את יצירת עם ישראל לעם ה' ואת ירושת הארץ, בני ישראל לא שומעים לדברים הללו "מקצר רוח ומעבדה קשה" (שם, ט').

הדברים הללו מעוררים תמיהה - כיצד ייתכן שמסר כל כך משמעותי וחשוב לא נשמע כלל ע"י בני ישראל?

- נראה שאין להבין את הדבר באופן פשוט. בנ"י שמעו את דבריו של משה אלא שמרוב עבודה וסבל הם לא הפנימו וקלטו את משמעותו של המסר. הם שמעו אותו רק ברובד שטחי ולא הפנימו אותו לעומק.

הרבי מקוצק היה שואל על הפס' "ושמתם את דברי אלה על לבבכם" (דברים י"א: יח') - מה הכוונה לשים על הלב? תשובתו הייתה שישנם מצבים בהם הלב סגור ולא יכול לקבל את הדברים ולכן יש לשים אותם רק על הלב ולא בתוכו. כאשר הלב ייפתח, הדברים שהאדם שם עליו יפלו פנימה, אל תוך הלב.

באופן דומה, דורש המדרש את הכפילות בפס' בויקרא "אמר אל הכהנים בני אהרן ואמרת אלהם" (כ"א: א') -

"העליונים שאין יצר הרע מצוי בהם, אמירה אחת דייה להם שנאמר 'בגזירת עירין פתגמא ומאמר קדישין שאלתא' (דניאל ד': יד'), אבל התחתונים שיש בהם יצר הרע, הלואי לשתי אמירות יעמדו" (ויקרא רבה כ"ו: ה').

המדרש מסביר, שמשה הצטווה לומר פעמיים את הדברים לבני אהרן, כדי להתמודד עם היצר הרע. כדי להפנים דברים בעולם הזה, עולם בו ישנה התמודדות קשה ותמידית עם היצר הרע, יש להגיד את הדברים יותר מפעם אחת ורק כך הם יחלחלו פנימה.

לכן לא שמעו בנ"י אל משה. הם אמנם שמעו את הדברים, אך עדיין לא הצליחו להפנים אותם מכיוון שכדי לקלוט דברים נשגבים אלו יש לעבור תהליך ארוך של הפנמה.

הפנמת המסר

"זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולתיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה" (ירמיהו, ב': ב'). - אם עם ישראל הסכים ללכת אחרי ה', בארץ לא זרועה, כנראה שבסוף אכן נקלט המסר אותו הקב"ה התחיל להעביר לו בפרשתנו. קליטת המסר אמנם לקחה זמן, אך בסוף התהליך, עם ישראל אכן הגיע אל המטרה הרצויה. אמנם בהתחלה היה קשה לקלוט את המסר, בגלל קשיי העבודה, הקושי לפרוש מעבודה זרה (ראה במדרש רבה, ו': ה') או אולי בגלל שהמסר היה גדול מדי. אך לבסוף, לאחר תהליך ארוך של הטמעת המסר, עם ישראל הצליח להפנים ולקלוט אותו.

עלינו ללמוד מכאן שגם אם יש לעיתים דברים גדולים שאיננו מצליחים לקלוט ולהפנים אותם מייד, אל לנו להתייאש, אלא לחזור על הדברים שוב ושוב ולבסוף אכן נגיע אל המטרה הרצויה.

 
 

[1] השיחה סוכמה ע"י מתן גלידאי ונערכה ע"י איתיאל גולד. השיחה לא עברה את בקורת הרב.