זכור ושמור בדיבור אחד

  • הרב ברוך גיגי

download