חימום נקניקייה במים רותחים

  • הרב אביעד ברטוב

חימום נקניקייה במים רותחים

לפני מספר שבועות שמעתי לראשונה על דרך לבישול נקניקייה בשבת: להכניס את הנקניקייה הקרה לכוס מים רותחים, ולהוציאה כאשר היא חמה וטעימה. האם הדבר מותר?

כלל גדול בהלכות בישול הוא ש"כלי שני אינו מבשל", אלא את קלי הבישול בלבד. נקניקייה אינה נמנית על קלי הבישול, ולכן מותר לתיתה בכוס מים רותחים (שהיא כלי שני). יתרה מזו: לָרוב, הנקניקיות נמכרות לאחר שכבר בושלו בעבר. כיוון ש"אין בישול אחר בישול" - הכנסת הנקניקייה המבושלת לתוך המים הרותחים, כדי שתשוב ותתחמם, אינה נחשבת לבישול.

מלבד בעיית הבישול, יש לדון בבעיית ההטמנה. הגמרא בשבת קמה ע"ב מספרת שבביתו של רבי אבא היו שורים תרנגולת במים חמים בשבת, ומכאן למדו האחרונים שהטמנת אוכל ישירות בתוך אוכל, בלי כיסוי, אינה נחשבת להטמנה האסורה בשבת. ואכן, כך פסק ה"שמירת שבת כהלכתה" (א', עב): "איסור הטמנה הוא רק אם יטמין בכלים דברי מאכל הנתונים בכלי, או אם יטמין בכלים אלה דברי מאכל שאינם נתונים בכלי, או אם יטמין אוכל שבכלי בתוך אוכל חם. אבל אין איסור הטמנה בהטמנת אוכל באוכל אחר, אפילו אם כוונתו לחממו". לכן, אין איסור להכניס את הנקניקייה לתוך המים החמים בשבת.

אם מותר לבשל כך נקניקייה, האם מותר לבשל כך גם ביצה קשה? האם מותר להכניס ביצה לתוך מים רותחים, ולהוציאה לאחר שהתבשלה? חלק מהאחרונים שדנו בשאלה זו ציינו שלביצה יש קליפה, ואולי קליפה זו נחשבת לכיסוי. לטענתם, הכנסת ביצה בקליפתה לתוך מים רותחים נחשבת להטמנה, כשם שהכנסת בקבוק דייסה של תינוק לתוך מים רותחים נחשבת להטמנה. לכן, כאשר מכניסים לסיר הצ'ולנט ביצה קלופה העטופה בנייר אלומיניום - יש לנקב את הנייר קודם הכנסתו לסיר, כדי שהדבר לא ייחשב להטמנה.

לסיום, נציין שתי נקודות שיש לשים לב אליהן כאשר מכניסים אוכל קר לתוך נוזל חם בשבת: ראשית, יש לוודא שאין על המאכל הקר שכבה חיצונית של קרח. הקרח הוא נוזל, ואסור לבשלו בשבת אפילו אם כבר בושל בעבר. שנית, כאשר מעוניינים לבשל מאכלים שעברו צלייה (כמו צלי עוף), ולא מאכלים שהתבשלו - יש לחשוש לדעת האוסרים צלייה אחד בישול, ולהימנע מלעשות זאת.