חישוב החודש מול ראייתו

  • הרב ברוך גיגי

download