חשק חפץ ורצון סימן קפד

  • הרב ברוך גיגי

download