חתיכה נעשית נבילה וביטול בשישים

  • הרב אלי טרגין

download