י"ג מידות וההליכה בדרכיו (1)

  • הרב אלעד גוטמן

היסוד הבא בו נעסוק הוא ההליכה בדרכי ד'. הנושא של ההליכה בדרכי ד' הוא סוגיה נרחבת, אך למרות זאת ננסה לצמצם את יחסנו אליו בשני שיעורים בלבד.

לפני כמה שנים שמעתי מהרב אביגדור נבנצאל שליט"א, רבה של העיר העתיקה בירושלים, סיפור על עניינם של י"ג מידות הרחמים. הסיפור עוסק בזוג זקנים המגיעים אל הרופא לקבל טיפול למחלתו הקשה של הבעל. הרופא, רושם מרשם לחולה ומזהיר את האישה להקפיד מאוד על ביצוע הנאמר במרשם, והיה ואין שיפור במצב, מוסיף הרופא, יש לחזור אלי מיד. לאחר כמה ימים חוזר הזוג ללא כל שיפור במצבו של החולה. הרופא המודאג שוב רושם מרשם לחולה, אך הפעם הוא מכפיל את המינון הנדרש וכן מוסיף אזהרה לזוג שבמידה ואין שיפור לשוב תוך יומיים. לאחר יומיים שוב חוזר הזוג ושוב אין כל שיפור במצבו של החולה. הרופא המודאג מברר עם האישה כיצד בדיוק היא נתנה את התרופה, ולהפתעתו הגמורה של הרופא מוציאה הזקנה את נייר המרשם כשהוא חתוך לחתיכות, ומראה לו שהיא גזרה את דף המרשם עצמו ואותו היא נתנה לחולה.

בדומה לאותה זקנה, אומר הרב נבנצאל, גם אנחנו אומרים את "י"ג מידות הרחמים" וסוברים שבזה נתרפא, שבכך ד' יסלח לנו. למצער, אין הדבר כך, אלא עלינו בעצמנו לקיים את י"ג המידות ורק בכך נתרפא, רק על ידי זה ד' ימחל לעוונותינו.

י"ג מידות מופיעות לראשונה במעמד נקרת הצור שבספר שמות (פרקים ל"ג-ל"ד). לאחר חטא העגל הקדוש ברוך הוא מסלק את שכינתו מעם ישראל, אך משה רבינו לא מקבל את הגזירה ומתפלל אל ד' כדי שישיב שכינתו. בקשת משה מתקבלת, והקב"ה משחזר את מעמד הר סיני, הפעם כשרק משה נוכח. זהו מעמד של קבלת לוחות שניים (על פי הנאמר בספר דברים ניתן להבין שמעמד נקרת הצור התבצע ביום הכיפורים. מכאן, מובנת מרכזיות פסוקים אלו בתפילות יום כיפור).

בתוך הסיפור הזה מסתתר לו סיפור נוסף, סיפור "מציאת החן" של משה. בעצם, מתוך נפילתם של ישראל קמה ועולה דמותו של משה. בתחילה, הקב"ה מציע שהוא ישמיד את עם ישראל וייצור עם חדש ממשה, אך לאחר שמשה מטיל את כל כובד משקלו לטובת עם ישראל, בורא העולם נעתר לבקשתו ומוכן להשרות את שכינתו על ישראל בלבד . בתוך חלופי הדברים הללו בין משה רבינו לקב"ה, אומר לו הקב"ה ש"מצאת חן בעיני". בתגובה, משה מבקש שאם אכן הוא "מוצא חן" בעיני ד' אז "הראני נא את כבודך". כלומר, משה מבקש להגיע לרמת הכרות או מפגש גבוהה יותר עם הקב"ה. ד' עונה לו שאין ביכולת משה לראות את פני ד' אלא רק את "אחוריו". ראיית אחוריו של הקב"ה בשיאו של מעמד נקרת הצור הם הם י"ג מידות. כלומר, י"ג מידות הם הקירבה המקסימאלית שאדם יכול להגיע אליה.

כעת נותר לנו לבאר מדוע י"ג דווקא הם בטוי לקרבה, בעז"ה בשבוע הבא נראה כיצד חז"ל בארו את הדברים.

 

ר' אלעד גוטמן