כוונה (1) – הכנה למצווה

  • הרב אלעד גוטמן
בית המדרש הוירטואלי

 

עבודת ה'

שיעור ארבע עשרה - כוונה (1) - הכנה למצווה

בשיעור העשירי, לפני כמה שבועות, פתחנו בכך ש"כאשר אנו באים לדון בעולם הפנימי הנלווה לקיום המעשי של המצווה, עלינו לחלק בין המוטיבציה לקיום המעשה... לבין רמת המעורבות הנפשית בקיום המצווה". על מנת להמחיש את ההבדל בין הכוונה למוטיבציה הבאנו את סיפורו של רבי לוי יצחק מברדיטשב. רבי לוי יצחק, שראה "בעל עגלה" שמתקן את עגלתו באמצע התפילה, פנה לקב"ה ואמר "ראה את בניך, גם כאשר הם מתקנים את עגלתם הם מתפללים". מנקודת מבט של "כוונה" דבריו בהחלט נראים תמוהים, אך מנקודת מבט של מוטיבציה דומה שדבריו של רבי לוי יצחק קולעים לאמת, שהרי אין לאותו "בעל עגלה" שום מוטיבציה חיצונית בתפילה.

בשלושת השעורים האחרונים עסקנו, כאמור, במוטיבציה, וכעת נעבור לעסוק בכוונת המצווה. כלומר, נעסוק ברמת המעורבות הנפשית בקיום המצווה. בשיעור הבא נעסוק, בעזרת ה', בכוונת המצווה בזמן המעשה, ובשיעור זה נגיד מספר מילים על חשיבות ההכנה.

ההכנה, במובן מסוים, עושה כמעט הכל. אינה דומה מצווה שמצפים לה וחושבים עליה מראש, למצווה שישר "נפלנו עליה". אחת הדוגמאות לעבודת הכנה שחז"ל יצרו בשבילנו היא תפילת שחרית. מרוב הרגל אנחנו נוטים לשכוח שעיקרה של תפילת שחרית היא תפילת שמונה עשרה, וכל שאר חלקי התפילה משמשים כמבוא (על פי כיוון זה, למרות שקריאת שמע והנחת תפילין הם מצוות בפני עצמם, חז"ל שיבצו אותם כהכנה לתפילה). מלבד מבוא זה חז"ל גם דרשו את הכנת הלבוש, הכנת הגוף (צרכים, נטילת ידיים) והכנת התודעה (שהייה שקודם התפילה). שגם הם לצורך תפילת שמונה עשרה. למען האמת, גם בחוויה האישית (שלי לפחות) בדרך כלל תפילת שחרית מוצלחת יותר מתפילת מנחה.

גם עולם ברכות המצוות משמש כהכנה למצווה, ועליו הוסיפו המקובלים הכנה נוספת והוא אמירת "לשם ייחוד". על זה הדרך, חלק גדול ממה שהופך את השבת ליום מיוחד הוא הטרחה הגדולה שטורחים בהכנתה: ניקיונות הבית, תבשילים המיוחדים, בגדים חגיגיים וכדומה.

ההכנה למצווה מקבלת משנה חשיבות במיוחד במצוות קצרות מועד, כמו למשל הדלקת נרות חנוכה. לגבי רובינו הדלקה נעשית לאחר יום עבודה ארוך (שלא תמיד מאפשר חזרה הביתה בזמן ההדלקה), וקשה מאד להרגיש את הקודש בתוך מעטפת החולין. דומה שדי בסידור הבית, פריסת מפה לבנה על השולחן ולבישת חולצה של שבת קודם ההדלקה, כדי לסייע לא מעט למעבר את תוך קדושת החנוכה.

ר' אלעד גוטמן