כיצד מפעילים מדינה בשבת?

  • הרב יצחק ברט

download