כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הכי כאן שנים

  • הרב עזרא ביק

download