מדוע חטא קין?

  • הרב יהודה עמיטל

מדוע חטא קין? / הרב יהודה עמיטל

לפרשת בראשית

א. המניע לרצח

"וַיֹּאמֶר קַיִן אֶל הֶבֶל אָחִיו וַיְהִי בִּהְיוֹתָם בַּשָּׂדֶה וַיָּקָם קַיִן אֶל הֶבֶל אָחִיו וַיַּהַרְגֵהוּ". (בראשית ד', ח)

בפסוק בודד זה, מספרת לנו התורה על רצח הבל ע"י קין. כל המדרשים והמפרשים מנסים לפרש את הנעלם שבפסוק: מה אמר קין להבל לפני הרצח? על מה קצף קין עד שהרג את אחיו?

חז"ל מזכירים שלושה הסברים, המסמלים שלוש סיבות שונות לסכסוכים עד ימינו:

"על מה היו מדיינים? אמרו: בואו ונחלוק את העולם. אחד נטל הקרקעות, ואחד נטל את המטלטלין. דין אמר: ארעא דאת קאים עליה - דידי, ודין אמר: מה דאת לביש - דידי. דין אמר: חלוץ, ודין אמר: פרח. מתוך כך, 'ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו'.

רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר: שניהם נטלו את הקרקעות ושניהן נטלו את המטלטלין, ועל מה היו מדיינין? אלא, זה אומר: בתחומי בית המקדש נבנה, וזה אומר: בתחומי בית המקדש נבנה... ומתוך כך - 'ויקם קין אל הבל אחיו וגו''...

אמר רבי הונא: תאומה יתירה נולדה עם הבל. זה אומר: אני נוטלה, שאני בכור; וזה אומר: אני נוטלה, שנולדה עמי. ומתוך כך - 'ויקם קין'". (בראשית רבה כ"ב, ז)

ההסבר הראשון הוא שקין והבל חילקו ביניהם את העולם, קין לקח את הקרקע והבל את המיטלטלין, ואז הם רבו: קין ציווה על הבל לרדת מהקרקע שלו, והבל ציווה על קין לפשוט את בגדיו. במילים אחרות, מדרש זה מתאר את מריבת קין והבל כריב על שלטון. ואכן, עד ימינו שליטים שיש להם כל מה שהם רוצים עדיין רבים ונלחמים על שלטון ועל שררה.

אפשרות שנייה שחז"ל מביאים היא שקין והבל חילקו ביניהם את העולם, ורבו בחלקו של מי ייבנה בית המקדש. לפי הסבר זה, המריבה הייתה על רקע דתי. ואכן, גם כיום אנו חווים על בשרנו מלחמות הפורצות בגלל קנאות דתית ובגלל ריבים על אמונה.

ההסבר השלישי של חז"ל הוא שעם קין נולדה תאומה אחת ועם הבל נולדו שתי תאומות, כל אחד מהם נשא לאישה את תאומתו של אחיו, ושניהם רבו על הבת השלישית. איננו מכירים מלחמות שנפתחו בגלל נשים, אולם כולנו מכירים רציחות המתרחשות בגלל ריבים מעין אלו.

לסיכום, אם כן, חז"ל רומזים לנו באמצעות סיפורם של קין והבל על הדברים שעלולים להוביל למלחמות ולסכסוכים בכל תקופה ובכל זמן.

ב. מלחמתו של קין ביצרו

לאחר הרצח, ה' שואל את קין איפה הבל, והוא עונה: "השומר אחי אנוכי?!". חז"ל מסבירים שטענתו של קין הייתה שהוא אינו אחראי לכך שרצח, שהרי ה' הוא שנטע בו יצרים ותאוות, והוא שסירב לקבל את מנחתו והעדיף את מנחתו של הבל.

לכאורה, צודק קין. הגמרא בברכות (לא ע"ב) מספרת שאליהו בא אל ה' וטען טענה דומה: "ואתה הסיבות את לבם אחורנית" - אתה הוא שגרמת לישראל לחטוא, ולכן אל לך להעניש אותם - ואכן ה' קיבל את הטענה וסלח לישראל. כך גם על הפסוק "רחל מבכה על בניה" הסבירו חז"ל שרחל טענה שה' היא שיצר את האפשרות לישא שתי נשים, ולכן הוא שגרם לצרתה של רחל. כיוון שכך, ה' אינו יכול להתלונן על ישראל שעובדים עבודה זרה, שאף היא נמשלה ל"צרה". גם במקרה זה, חז"ל מספרים שה' קיבל את טענתה של רחל.

מדוע, אם כן, לא קיבל הקב"ה את טענתו של קין? נראה שיש להצביע על הבדל בין טענתו של קין לבין טענתם של רחל ושל משה. באופן עקרוני, אין האדם יכול להתלונן על העובדה שיש לו יצרים. אכן יש לו יצרים, אבל עליו להיאבק איתם ולנצחם. לפעמים יש מצבים יוצאים מן הכלל - רעב ומלחמות כבימי אליהו, או רמאות יוצאת דופן כבימי רחל ויעקב - ובמצבים אלו, באמת אי אפשר להאשים אדם העוזב את הקב"ה. איננו יכולים לבוא בטענות לניצולי שואה שעזבו את הדת, אולם ניתן לבוא בטענות לאדם רגיל שהתפקר.

כללו של דבר, על האדם לדעת שתמיד יש בעיות, אולם משימתו היא להילחם ביצר ולנצח אותו. עצם מציאות היצר אינה תירוץ לחטא; על האדם להילחם ביצר ולנצחו, ואם לא יעשה זאת - ייענש כמו קין.