מהי יראת ד'? (ב')

  • הרב אלעד גוטמן
בית המדרש הוירטואלי

 

עבודת ה'

שיעור שלישי - יראת ד' (ב')

בשיעור הקודם התחלנו לעסוק ביראת ד'. באופן כללי, למדנו שיראה נובעת כתוצאה מהכרה בפער בין הנברא ובין השם יתברך.

ליראת ד' שני צדדים והופעות – האחת פונה כלפי מטה ואילו השניה פונה כלפי מעלה. במובן מסוים, שתי ההופעות הללו הם שני צדדים לאותו מטבע ויסודם בתנועה נפשית של צמצום וכיווץ.

היראה הראשונה, זו הפונה כלפי מטה, ענינה הוא הפחד שלא לרדת. כלומר, מכיוון שהאדם מבין עד כמה הנושא עליו הוא עובד הוא חשוב ועד כמה האידיאל שהוא מאמין בו הוא גדול ונשגב, הרי הוא ירא שלא יגרם נזק. ניתן לנסח את הדברים באופן קצת שונה ולומר, שהיראה היא היחס הרציני וממילא מלא הרגישות והזהירות כלפי עבודת ד' באופן כללי. כאשר אנחנו מחליטים להתעורר ולהתחיל להתיחס ברצינות למשהו, מתוך תחושה ש'איך שהוא הדבר מתפספס לנו'- אנו נמצאים על ציר היראה.

היראה השניה, זו הפונה כלפי מעלה, עניינה הוא הפחד לעלות. כלומר, מתוך הכרה בגדלות הנושא האדם מתיירא מלהרוס אל הקודש, מלהקטין את הדבר הגדול והנשגב על ידי התנהגות לא מתאימה.אגב, יראה זו קשורה בקשר הדוק עם מידת הענווה, וכפי שנראה בהמשך.

לנקודה זו ניתן להביא מספר דוגמאות: הרצון להיות מדויק על מנת לא לסלף, ההבנה שאני לא יודע הכל, הזהירות כאשר אדם עוסק בדברים שבקדושה.

כפי שציינו לעיל, היראה היא תנועה נפשית של 'עצירה'. למעשה, מבחינה נפשית היראה היא ניגודה של האהבה. בעוד שהאהבה היא תנועה של נתינה והתרחבות, היראה היא תנועה של צמצום והתכנסות.

את הצד המעשי שבמסילת ישרים פותח הרמח"ל במידת הזהירות. דהיינו, הפתח המעשי לעבודת ד', בעיני הרמח"ל, הוא היראה. נראה, שהדבר נובע מכך שהשאלה הבסיסית שלנו, העומדת ביסוד הכל, היא מידת היחס שלנו לעבודת ד'. האם אנחנו תופסים את הדברים ברצינות או לא, האם אנחנו מוכנים לעצור את שטף החיים באופן מסוים או שאנחנו ממשיכים להפטיר כאשתקד. הרב קוק במוסר אביך מביא בשם 'חובות הלבבות', שראשית העבודה היא המוכנות לקבל את מרירות הסם (תרופה). הרב קוק אמנם ממשיך מיד ואומר שיתכן מאוד שהסם אינו מר בכלל, אך הרצון להתרפא מוכרח לכלול בתוכו את היחס הרציני את המוכנות להשקיע.

בשעור הבא נעסוק בחשיבות החיבור שבין היראה לאהבה.

להרחבה בשני סוגי היראות ניתן לעיין בעולת ראיה ח"א עמ' מג, וכן במלון הראי"ה (הרב קלנר) ערך יראת ד'.

ר' אלעד גוטמן