"מה קיבלתי מישיבת הר עציון ללימוד התנ"ך שלי"

  • רבני ותלמידי הישיבה
התאספו רבים לימי העיון בתנ"ך תשע"ח של מכללת הרצוג בסימן יובל לישיבת הר עציון. 
אנו מזמינים אתכם לצפות בפאנל שהתקיים וכותרתו "מה קיבלתי מישיבת הר עציון ללימוד התנ"ך שלי"