מחלוקת רג ורבי יהושע במעוברת

  • הרב עזרא ביק

download