מלכים א, יג - איש הא-לוהים בבית אל

  • הרב יוסף מרקוס

איש הא-לוהים בבית אל (מל"א פי"ג)

בפרק י"ג מובא סיפורו המרתק של איש הא-לוהים בבית אל, שיש להאריך הרבה בפשרו ובמשמעותו, ואנחנו נעיר עליו בקצרה (מאמר מקיף על הפרק כתב הרב אלחנן סמט בבטאון מגדים כרך ו. למאמר המלא, לחץ כאן).

 

הסיפור מחולק לארבע יחידות: היחידה הראשונה עוסקת בהגעתו של הנביא מיהודה לבית אל ובנבואת החורבן שהוא ניבא על בית אל. ירבעם מנסה לתפוס את הנביא, אולם זה עושה נס וידו של ירבעם מתייבשת לפתע ואינה מצליחה לתפסו. בתגובה, ירבעם מבקש מהנביא לרפותו, ומזמינו לאכול ולשתות עמו. הנביא מסרב, ומכריז שה' אסר עליו לאכול ולשתות בבית אל, וכן אסר עליו לחזור באותה דרך שבה הלך. ואכן, הנביא עוזב את המקום בדרך אחרת.

 

בחלק השני של הסיפור, אנו קוראים על נביא זקן שהולך אחרי הנביא מיהודה ומוצא אותו יושב תחת האלה. הוא מנסה לשכנע את הנביא לשוב ולאכול אצלו, ולאחר שהנביא מצהיר שוב על כך שהדבר אסור לו, הנביא הזקן משקר ואומר לו שהוא קיבל נבואה המבטלת איסור זה. הנביא משתכנע, חוזר אל העיר, יושב ואוכל.

 

בחלק השלישי של הסיפור, הקב"ה מתגלה לנביא הזקן ומצווה עליו לומר לנביא מיהודה שהוא ייענש על כך שלא שמע לצו ה' ואכל ושתה בבית אל. ואכן, בדרכו חזרה לביתו, אריה הורג את הנביא מיהודה, אך בדרך נס האריה אינו פוגע בגופה אלא ניצב לידה.

 

בחלק האחרון של הסיפור, הנביא הזקן שומע על המקרה ומכריז שזהו עונשו של הנביא מיהודה על כך שהמרה את פי ה'. הוא מגיע למקום, לוקח את הגופה וקובר אותה בקבר אבותיו שלו בבית אל. הוא אף מצווה את בניו לקבור אותו בעתיד ביחד עם הנביא מיהודה, שכן פורענות עתידה לבוא על המקום (כדברי הנביא מיהודה), ורק קבר זה עתיד להינצל ממנה.

 

מהו פשרו של הסיפור? נראה שהאיסור שבמוקד הסיפור - על אכילה, שתייה וחזרה באותה דרך - נועד לבטא את הסופיות של הנבואה. הנבואה איננה ניתנת לשינוי במצבה הנוכחי של העיר. ירבעם ונביא השקר, המנסים לשכנע את הנביא מיהודה לאכול בעיר, מנסים למעשה לבטא בכך שהנבואה ניתנת לשינוי ואיננה סופית.

 

ואכן, על פניו ירבעם והנביא הצליחו, והנביא חזר לעיר ואכל בה. אך דבר ה' קיים לעולם, והרבה שלוחים למקום. דווקא הנביא הזקן - זה שמוטט את כוחה את הנבואה - הוא שמשמש ככלי ביד ה' להחזיר את הנבואה למקומה. הוא שמתבשר על מות הנביא מיהודה, והוא שמודיע לעם שהנביא מת בגלל הפרת צו ה'. בכך, למעשה, הוא רומז למה שיקרה למי שיפר את דבר ה'.

 

לאחר מכן, הנביא הזקן קובר את הנביא מיהודה בקבר אבותיו, ומצווה את בניו לקבור אותו באותו קבר. יש בכך הודאה ברורה בנבואה שפתחה את הפרק - המזבח בבית אל וכל האנשים העובדים בו עתידים להיחרב.