מצוות שופר - שמיעה או תקיעה

  • הרב ברוך גיגי

download