מקום הדלקת הנר בקומות גבוהות

  • הרב יוסף צבי רימון

download