מרא קמא בחזקת ג' שנים

  • הרב ברוך גיגי

download