אגדות התלמוד (סדרה א)
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יונתן פיינטוך אגדת הורדוס ומשמעויותיה אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך אגדת ר' ינאי אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך אגדת ר' בנאה – א' אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך אגדת ר' בנאה – ב' אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך סיפור בנו של יוסף בן יועזר אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך סיפור רב אסי ואמו אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך אגדת רב אדא בר אבא- חלק א אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך אגדת רב אדא - חלק ב אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך אגדת רב אדא - חלק ג אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך אגדת החשמונאים ואגדת הכהן הגדול ושמעיה ואבטליון אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך אגדת עני עשיר ורשע (א) אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך אגדת עני עשיר ורשע (ב) אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך אגדת החסיד המתפלל וההגמון, ואגדות נוספות, (א') אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך אגדת החסיד המתפלל וההגמון, ואגדות נוספות, (ב') אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך סיפור מר זוטרא חסידא והגביע הגנוב אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך אגדת ר' פנחס בן יאיר אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך על תחפושת וטרגדיה - סיפור ר' חייא בר אשי ואשתו אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך מעשה רבי שילא - סיפור פורימי במסכת ברכות, חלק א אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך עשה רבי שילא - סיפור פורימי במסכת ברכות, חלק ב' - הקשרו הרחב של סיפור ר' שילא שיעור זה יעסוק במידה `בשכלות הלב`. תחילה, נתמקד במיקומה של מידה זו בתוך קבוצת מידות העוסקות בשלבי קבלת והפנמת התורה על ידי הלומד. לאחר מכן נתעמק ביחס שבין הלב והרגש לבין השכל והתבונה בלימוד תורה, ונראה שברייתת `קניין התורה` רומזת לנו היכן לחפש את נקודת המפנה מהתבונה להתגלות הלב אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך סיפור מותו של ר' אליעזר - חלק א' שיעור זה יעסוק במידה `באימה`. הטענה העיקרית העולה בשיעור היא שהמפגש הראשוני עם התורה חייב לבוא מתוך הבנה שהתורה היא עצומה ואין סופית, ורק אחרי הבנה ראשונית זו אנו מסוגלים ללמוד תורה. אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך סיפור מותו של ר' אליעזר - חלק ב' אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך אגדת חזקיהו ומחלתו - חלק א' אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך אגדת חזקיהו ומחלתו - חלק ב' אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך עמון ומואב ואגדת הסרדיוטות, חלק א' אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך עמון ומואב ואגדת הסרדיוטות, חלק ב' אגדות התלמוד

עמודים