אגרות הראי"ה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב תמיר גרנות מבוא כתבי הרב קוק שייכים לסוגות שונות. שיעור זה יעסוק בתורת הרב קוק דרך עיסוק באיגרותיו. נסביר מדוע בחרנו באיגרות, ונתאר את מבנה השיעור והתכנית השנתית. לאחר מכן נביא בקצרה את תולדות הרב ואת המסגרת הכרונולוגית של כתיבת האיגרות, ונלמד על המסגרת הכללית של האגרות מתוך הקדמת הרב צבי יהודה לאגרות. שיעורים באגרות הראי`ה
הרב תמיר גרנות שיעור 1 - איגרת כ איגרת כ' עוסקת בסובלנות ונכתבה בתשובה לשאלתו של ר"מ זיידל. נתאר את הרקע לאיגרת ונביא ונפרש את האיגרת. שיעורים באגרות הראי`ה
הרב תמיר גרנות שיעור 2 - איגרת כ - על הסובלנות באיגרת הרב קוק פורש את תפיסתו לגבי הסובלנות בימינו. הרב מסביר שגם לחופש הדעות יש גבול, ודבר זה נכון במיוחד שעם ישראל שהקשר בין אמונתו וקיומו הוא הכרחי. מאידך בימינו אין את היכולת לכפות הגבלה של חופש הדעות וזה אינו מיקרי אלא גילוי של רצון ה' בהיסטוריה. שיוויון נפש לכל הדעות מעיד על פגם מוסרי או מנטלי, ובעם ישראל שלילת האמונה היא דעה בלתי נסבלת. האמונה היא המהות הפנימית של עם ישראל ויסוד הסבלנות ולכן פגיעה באמונה היא פגיעה בסובלנות. שיעורים באגרות הראי`ה
הרב תמיר גרנות שיעור 3 - איגרת מד פסקה א איגרת מ"ד נכתבה כחלק מדיון בין הרב קוק והרב שמואל אלכסנדרוב שעסק בהתמודדות עם ההשכלה והחילוניות. פסקה א' עוסקת במשמעות בחירת ישראל. לנושא זה נדרשה התייחסות מחודשת בעקבות ההשכלה והציונות שעוררו צורך להגדיר את היחס בין ישראל לאומות העולם. נביא ונבאר את פסקה א של האיגרת. שיעורים באגרות הראי`ה
הרב תמיר גרנות שיעור 4 - איגרת מד פסקה א - בחירת ישראל שיעורים באגרות הראי`ה
הרב תמיר גרנות שיעור 5 - איגרת מד פסקות ב-ג שיעורים באגרות הראי`ה
הרב תמיר גרנות שיעור 6 - איגרת מד פסקות ב-ג - כנסת ישראל - לאומיות ואוניברסליות שיעורים באגרות הראי`ה
הרב תמיר גרנות שיעור 7 - איגרת מד פסקה ד שיעורים באגרות הראי`ה
הרב תמיר גרנות שיעור 8 - איגרת מד פסקה ד - על תולדות האמונה והדת שיעורים באגרות הראי`ה
הרב תמיר גרנות שיעור 9 - איגרת מד פסקה ד - סגולת עם ישראל או סגולת ר' ישראל? שיעורים באגרות הראי`ה
הרב תמיר גרנות שיעור 10 - איגרת מד פסקה ה - תורת הא-לוהות שיעורים באגרות הראי`ה
הרב תמיר גרנות שיעור 11 - איגרת מד פִסקה ה - תורת הא-לוהות שיעורים באגרות הראי`ה
הרב תמיר גרנות שיעור 12 - איגרת מד פסקות ו-ח: אחדות ההפכים (חלק א) שיעורים באגרות הראי`ה
הרב תמיר גרנות שיעור 13 - איגרת מד פסקות ו-ח: אחדות ההפכים (חלק ב) שיעורים באגרות הראי`ה
הרב תמיר גרנות שיעור 14 - איגרת פט שיעורים באגרות הראי`ה
הרב תמיר גרנות שיעור 15 - איגרת פט חלק א - העבדות שיעורים באגרות הראי`ה
הרב תמיר גרנות שיעור 16 - איגרת פט פסקות ו-י שיעורים באגרות הראי`ה
הרב תמיר גרנות שיעור 17 - איגרת פט פסקות ו-י - התורה וההיסטוריה שיעורים באגרות הראי`ה
הרב תמיר גרנות שיעור 18 - איגרת צ שיעורים באגרות הראי`ה
הרב תמיר גרנות שיעור 19 - איגרת צ - התפתחות בהלכה (א) שיעורים באגרות הראי`ה
הרב תמיר גרנות שיעור 20 - איגרת צ - התפתחות בהלכה (ב) שיעורים באגרות הראי`ה
הרב תמיר גרנות שיעור 21 - יסודות תפיסת ההיסטוריה במחשבת הרב - מבוא (א) שיעורים באגרות הראי`ה
הרב תמיר גרנות שיעור 22 - יסודות תפיסת ההיסטוריה במחשבת הרב - מבוא (ב) שיעורים באגרות הראי`ה
הרב תמיר גרנות שיעור 23 - יסודות תפיסת ההיסטוריה במחשבת הרב - מבוא (ג) שיעורים באגרות הראי`ה
הרב תמיר גרנות שיעור 24 - איגרת צא שיעורים באגרות הראי`ה

עמודים