ב"ק החובל
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל שמעוני עין תחת עין – תשלומי נזק שיעורים במסכת בבא קמא – פרק החובל גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני תשלומי צער (פד:-פה.) שיעורים במסכת בבא קמא – פרק החובל גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני שיעור 3 / ריפוי (פה.) שיעורים במסכת בבא קמא – פרק החובל גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני תשלומי שֶבֶת ויחסם לנזק - א (פה:) שיעורים במסכת בבא קמא – פרק החובל גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני תשלומי שֶבֶת ויחסם לנזק - ב (פה:-פו.)  שיעורים במסכת בבא קמא – פרק החובל גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני בושת (פו.-פו:) שיעורים במסכת בבא קמא – פרק החובל גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני סומא (פו:-פז.) שיעורים במסכת בבא קמא – פרק החובל גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני דין חובל בעבד כנעני (פז.) שיעורים במסכת בבא קמא – פרק החובל גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני חובל בבת קטנה (פז. - פח.) שיעורים במסכת בבא קמא – פרק החובל גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני בושת בעבדים וגדרי "אחווה" בסוגיה (פח.) שיעורים במסכת בבא קמא – פרק החובל גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני קניין פירות כקניין הגוף דמי (פח.-פח:) שיעורים במסכת בבא קמא – פרק החובל גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני "שן ועין" ו"יום או יומיים" במצבי פיצול קניין (פט:-צ.) שיעורים במסכת בבא קמא – פרק החובל גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני משנת "התוקע לחברו" ודין מבייש בדברים (צ.-צא.) שיעורים במסכת בבא קמא – פרק החובל גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני דין אומד בנזיקין (צא.) שיעורים במסכת בבא קמא – פרק החובל גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני מעשה האישה והשמן ואיסור החובל בעצמו (צא.-צא:) שיעורים במסכת בבא קמא – פרק החובל גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני דין עשרה זהובים ואיסור בל תשחית (צא:-צב.) שיעורים במסכת בבא קמא – פרק החובל גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני כפרת חובל; הרשאה להכות (צב.,צג.) שיעורים במסכת בבא קמא – פרק החובל גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני פרק החובל - סיכום שיעורים במסכת בבא קמא – פרק החובל גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב עזרא ביק שיעורים מוקלטים בבבא קמא פרק החובל מאת הרב עזרא ביק